ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ : Ημερίδα με θέμα: “Το παρόν και το μέλλον του αίγειου και πρόβειου κρέατος”

TOY : ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΑΜΑΤΗ

Ρεπορτάζ από τη χτεσινή μου ανακοίνωση στην ημερίδα με θέμα: “Το παρόν και το μέλλον του αίγειου και πρόβειου κρέατος”, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του – πολύ σημαντικού για την κτηνοτροφία της χώρας- “1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ για το αιγοπρόβειο κρέας”.

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Dimitris Galamatis, χαμογελάει, στέκεται, φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η Ελλάδα στηρίζει την κτηνοτροφία της Ρουμανίας! Και σε μεγάλο βαθμό φαίνεται ότι το αρνάκι που καταναλώνουμε είναι ρουμανικό… Η χώρα μας είναι ο βασικός εισαγωγέας προβατοειδών Ρουμανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», που παρουσίασε ο κτηνίατρος, επιθεωρητής – ελεγκτής του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», δρ. Δημήτρης Γαλαμάτης, σε επιστημονική ημερίδα, με τίτλο «Το παρόν και το μέλλον του αίγειου και πρόβειου κρέατος», στο πλαίσιο του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Αίγειου και Πρόβειου Κρέατος και Τοπικών Προϊόντων στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Γαλαμάτης συγκέντρωσε, επεξεργάστηκε και αξιολόγησε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Traces, που είναι το ηλεκτρονικό σύστημα – πλατφόρμα της ΕΕ για τον έλεγχο, μεταξύ άλλων, των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, του «Άρτεμις», που είναι η διαδικτυακή πύλη – πλατφόρμα του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις (σφαγές, ισοζύγια κρέατος, ισοζύγια γάλακτος, κλπ) και της Eurostat.

Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η επάρκεια σε πρόβειο κρέας θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά υψηλή, οι εισαγωγές από τη… Ρουμανία είναι πολύ μεγάλες. Σε αντίθεση με τις ελληνικές εξαγωγές, που είναι εξαιρετικά χαμηλές. Είναι χαρακτηριστικό, όπως τονίζει ο κ. Γαλαμάτης, ότι «οι εξαγωγές της Ρουμανίας την περίοδο 2014 – 2018 ήταν συνολικά 1.973.052 προβατοειδή για σφαγή και για πάχυνση. Από αυτά εισήχθησαν στην Ελλάδα τα 1.939.613, το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών της! Το 13% δε της ποσότητας των σφάγιων προβατοειδών, που διοχετεύθηκαν από τα σφαγεία στην ελληνική αγορά, την πενταετία 2014 – 2018 και αντιστοιχούν σε 23.440 τόνους κρέατος, ήταν καταγωγής – προέλευσης Ρουμανίας!! Δηλαδή απορροφούμε σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της Ρουμανίας, που είναι πια στρατηγικά τοποθετημένη στη χώρα μας σε αυτήν την κατηγορία κρέατος, την ώρα που για το ίδιο διάστημα συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές προβατοειδών είναι απειροελάχιστες, καθώς ανήλθαν σε μόλις 2.604 προβατοειδή!».

Σε σαφώς χαμηλότερα νούμερα κινούνται οι εισαγωγές μας από τη Γαλλία, που είναι η δεύτερη χώρα σε αριθμό προβατοειδών από την οποία εισάγουμε. Και για τη συγκεκριμένη χώρα η Ελλάδα είναι βασικός… πελάτης , αφού για την ίδια πάντοτε περίοδο (2014 – 2018), η Γαλλία εξήγαγε για σφαγή και πάχυνση συνολικά 29.453 προβατοειδή, από τα οποία τα 29.015 εισήχθησαν στην Ελλάδα. Σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών και της Γαλλίας…

«Αθρόες εισαγωγές για εκτροφή δεν παρατηρούνται. Οι εισαγωγές στη χώρα μας αφορούν κυρίως ζώντα προβατοειδή για σφαγή. Σε επίπεδο ζώντων προβατοειδών η Ελλάδα δεν έχει εξαγωγικό προσανατολισμό. Και σκεφτείτε ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις εισαγωγές από Τρίτες χώρες, ούτε τις εισαγωγές νωπού ή κατεψυγμένου πρόβειου κρέατος. Σε μια χώρα, που σύμφωνα με την Eurostat διαθέτει ένα ζωικό κεφάλαιο περίπου 8,5 εκατομμυρίων προβατοειδών, εισάγουμε –μόνο σε ζώντα ζώα- έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό, κατά βάση από τη Ρουμανία και εξάγουμε ελάχιστα. Αυτή είναι η κύρια παρατήρηση από την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων», σημείωσε ο κ. Γαλαμάτης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του ζωικού κεφαλαίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Οι δυο χώρες είναι ηγέτιδες δυνάμεις στην προβατοτροφία, αφού καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση στην ΕΕ (στην πρώτη και δεύτερη είναι η Μ. Βρετανία και η Ισπανία). Το 2014 ο αριθμός των προβατοειδών ήταν σχεδόν ίδιος. Η Ρουμανία διέθετε 9,5 εκατομμύρια ζώα και η Ελλάδα περίπου 9. Έκτοτε, ο πληθυσμός των ελληνικών ζώων μειώνεται σταθερά και πέρσι έφτασε περίπου στα 8,5 εκ., ενώ της Ρουμανίας αυξάνεται σταθερά και πέρσι ξεπέρασε τα 10 εκ.

Ελληνοποιήσεις

Σημαντικός προβληματισμός υπάρχει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και για το μείζον ζήτημα των ελληνοποιήσεων. Σε αυτό το ζήτημα, ορόσημο για τον έλεγχο της κατάστασης που επικρατεί ήταν η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα Traces, που δόθηκε στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» το 2017.

«Με την είσοδό μας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα γίνεται πολύ καλύτερος έλεγχος, σε συνδυασμό βέβαια με τα στοιχεία που μας δίνει το «Άρτεμις». Με συγκεκριμένα μοντέλα και διασταυρωτικούς ελέγχους η διεύθυνση διαχείρισης ελέγχων του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», σε συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς και κυρίως την Οικονομική Αστυνομία της Υποδιεύθυνσης Βορείου Ελλάδος, εντόπισε τα τελευταία δύο χρόνια σημαντικές περιπτώσεις ελληνοποιήσεων και αδήλωτων ζώων. Πλέον με τους πιο ενδελεχείς ελέγχους που κάνουμε, περιορίζουμε δραστικά τις ελληνοποιήσεις, εντοπίζουμε κυκλώματα στο χώρο και πλέον έχουμε μια διασφάλιση ότι τουλάχιστον σε επίπεδο σφαγείου δηλώνεται το σύνολο σχεδόν των εισαγόμενων προβατοειδών. Οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδρομή του κρέατος από το σφαγείο και μετά», διευκρίνισε ο κ. Γαλαμάτης.

Μάλιστα, στην εισήγησή του παρουσίασε κραυγαλέες περιπτώσεις ελληνοποιήσεων, που εντοπίστηκαν τελευταία από ελέγχους των ελεγκτών-επιθεωρητών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και είχαν σημαντικά αποτελέσματα στην προστασία της αγοράς, όχι σε επίπεδο υγιεινής, αλλά κυρίως σε επίπεδο τσέπης των καταναλωτών και οικονομίας των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

Διασταυρώσεις

Ένα ακόμη στοιχείο, που προκύπτει από την αξιολόγηση και σύγκριση των δεδομένων δείχνει πολλά.

Η χώρα μας με περίπου 8,5 εκ. ενεργό πληθυσμό ζώντων προβατοειδών δεν δικαιολογεί τον αριθμό των σφαγών που δηλώνονται. «Αν συγκρίνουμε τις σφαγές προβάτων και τον δηλωμένο ενεργό πληθυσμό τους φαίνεται να σφάζουμε τα μισά ελληνικά προβατοειδή από εκείνα που λογικά θα έπρεπε να σφάζονται. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα προς διερεύνηση το τι γίνονται τα υπόλοιπα ζώα. Οι ερμηνείες μπορούν να είναι πολλές κι όχι μόνο μία. Δε θέλουμε να καταλήξουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Σκεφτείτε ότι δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε επαρκώς τον αριθμό των προβάτων, διότι ούτε πολλές εξαγωγές ζώντων ζώων έχουμε. Άρα είναι ένα θέμα προς περαιτέρω διερεύνηση για να καταλήξουμε σε ένα σοβαρό και τεκμηριωμένο συμπέρασμα», σημείωσε ο κ. Γαλαμάτης.

Κενά

Το μεγάλο κενό που διαπιστώνει ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα» είναι η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου για τις ελληνοποιήσεις. Στην Ελλάδα, με το ζήτημα των ελληνοποιήσεων να έχει πάρει τα προηγούμενα χρόνια διαστάσεις μάστιγας για την αγορά κρέατος και την εγχώρια κτηνοτροφία (με τραγικά αποτελέσματα για τους Έλληνες κτηνοτρόφους ), αποτελεί επιτακτική ανάγκη η θέσπιση θεσμικού πλαισίου θωράκισης της χώρας έναντι των ελληνοποιήσεων και κυρίως κυρώσεων. Τα διαφυγόντα έσοδα για την ελληνική οικονομία υπολογίζονται σε πολύ υψηλά ποσά, χωρίς κανείς να είναι σε θέση να δώσει ένα ασφαλές νούμερο.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα» έχει ένα πλαίσιο προτάσεων. Όπως ανέφερε ο κ. Γαλαμάτης οι κυριότερες είναι οι εξής:

-Να θεσμοθετηθεί η ηλεκτρονική άδεια διακίνησης. Αυτό δηλαδή που γίνεται στο σύστημα Traces να γίνει και για τις εντός Ελλάδας διακινήσεις ζώντων ζώων. Σήμερα όλα γίνονται με παραστατικά γραμμένα στο χέρι…

-Θέσπιση επώνυμων αναγγελιών των παραβατών.

-Σε περιπτώσεις έκτακτων ελέγχων με μικτά κλιμάκια να προβλεφθεί η ad hoc εισήγηση για επιβολή προστίμων σε περίπτωση εντοπισμού ευρημάτων. Σήμερα δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν οι ελεγκτές όταν εντοπίζουν μια καταφανή παρανομία να επιβάλουν επιτόπου πρόστιμα.

-Η τιμολόγηση του κρέατος να γίνεται και σε τεμάχια και όχι μόνο σε βάρος κρέατος. Επειδή μέσω της τιμολόγησης του τονάζ δίνεται η δυνατότητα αυθαίρετης αυξομείωσης του πληθυσμού των ζώων.
-Ένταξη επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακοί νόμοι, κ.ά.) με προαπαιτούμενη τη βεβαίωση του ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Αυτό σημαίνει ότι για να ενταχθεί μια από τις επιχειρήσεις κρέατος και γάλακτος σε ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει βεβαίωση του ελεγκτικού μηχανισμού για την ορθή και σύννομη λειτουργία της.

Από τη σελίδα του στο : facebook