ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – Μην. ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ : ” Καταδικάζουμε σαν παράταξη τέτοιου είδους ενέργειες…”

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Οι χειρισμοί της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση των καταναλωτών στο δήμο Χαλκηδόνος αφού άκουσον… άκουσον … εν μέσω κορονοιου και μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας (ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) και την κατάσταση να έχει φτάσει στο  κόκκινο η διοίκηση στέλνει τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΧ στην εφορία !!!

Νομίζουμε προς πρόκειται για μεγάλη αστοχία αφού είναι σίγουρο ότι με της συνθήκες που επικρατούν λεφτά δεν πρόκειται να πάρει προς τι λοιπόν η ενέργεια αυτή της ΔΕΥΑΧ ;

Το  “VIMATHESS-NEWS “  ζήτησε από αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου Χαλκηδόνος  να μας πει την γνώμη του για το “επίμαχο” θέμα τον κ Μηνά Μητζαρίδη ο οποίος μας είπε : « Καταδικάζουμε σαν παράταξη τέτοιου είδους ενέργειες που αναθέτουν την είσπραξη οφειλών από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρμόδια ΔΟΥ…»

 

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ “ΕΠΙΜΑΧΟ” ΘΕΜΑ !

Τοπικά ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος - VimaThess-News.gr

ΘΕΜΑ 4o: «Ανάθεση είσπραξης οφειλών από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.».

Κε Πρόεδρε , κε Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Mετά από την υπ’ αριθμ. 3311/19-10-2020 επιστολή της οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προς εμένα τον ίδιο και έχοντας υπόψη:
1)Τον Ν.1069/80
2)Τις υπ’αριθμ.76/2013 και 2/2014 αποφάσεις του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
3)Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΠΕΙΣΑ 1159439 ΕΞ 2012 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
4)Τον Κ.Ε.Δ.Ε
σας διαβιβάσαμε λίστα καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου να ανατεθεί η είσπραξή τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.Η λίστα περιλαμβάνει οφειλέτες εν ζωή με διαθέσιμα και διασταυρωμένα στοιχεία(Α.Φ.Μ-Δ.Ο.Υ). Περιλαμβάνει οφειλέτες με μεγάλα υπόλοιπα, οφειλέτες με υπόλοιπα που παραμένουν ακίνητα αρκετά χρόνια, οφειλέτες που μίσθωναν ακίνητα και τα εγκατέλειψαν με οφειλές καθώς και οφειλέτες που γενικώς δε μπορούν να εντοπιστούν από την υπηρεσία μας για να εξοφλήσουν την οφειλή τους. Η λίστα δεν περιλαμβάνει οφειλές του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς η οικονομική υπηρεσία επανειλημμένως μας είχε γνωστοποιήσει τα δεδομένα με άλλες ιδιαίτερες επιστολές της, καθώς επίσης δεν περιλαμβάνει  οφειλέτες που δεν κατέστη εφικτό να διασταυρωθούν τα στοιχεία τους (Α.Φ.Μ-Δ.Ο.Υ) και οφειλέτες που δεν βρίσκονται εν ζωή.Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει το Δ.Σ να αποφασίσει εν ευθέτω χρόνω τι θα πράξουμε.
Η ανάθεση είσπραξης οφειλών στις Δ.Ο.Υ είναι μεν αναγκαστικό μέτρο είσπραξης,δεν φέρει όμως πάντα και οικονομικά αποτελέσματα στη Δ.Ε.Υ.Α.Παρατηρείται δε το φαινόμενο οφειλέτες να μην πληρώνουν ποτέ ούτε στη Δ.Ε.Υ.Α. ούτε στη Δ.Ο.Υ  και να συνεχίζουν να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.Γι’αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε αναγκαίο και επιτακτικό να ληφθούν μέτρα διακοπής υδροδότησης.
Επιπλέον επειδή υπάρχουν οφειλέτες για τους οποίους δεν έχουμε στοιχεία ή έχουν αποβιώσει και δεν μπορεί να ανατεθεί η είσπραξη της οφειλής τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ θεωρούμε επιτακτική ανάγκη η Δ.Ε.Υ.Α να προβεί σε διακοπή υδροδότησης των ακινήτων αυτών με σκοπό την εμφάνιση των πραγματικών χρηστών των υδρομέτρων και την τακτοποίηση των οφειλών
Συγκεντρωτικά σας διαβιβάζουμε λίστα με 395 εγγραφές συνολικού ποσού 458.387,40  € από την οποία δέον να αφαιρεθούν όσοι οφειλέτες τακτοποιήσουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ την οφειλή τους από την ημέρα διαβίβασης της λίστας από την οικονομική υπηρεσία μέχρι την ημέρα οριστικής αποστολής των καταλόγων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Η λίστα δε περιλαμβάνει ονόματα οφειλετών λόγω της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προτείνουμε την αποπληρωμή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ των οφειλόμενων ποσών σε δόσεις με τα παρακάτω κριτήρια:
α)Ελάχιστη μηνιαία δόση 50,00 €.
β)Μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων 48 (ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό).
Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση.

Εισηγητής,

Καράμπας Φώτιος

Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΧ