ΔΕΗ : Διακοπή ρευματος σε Κουφάλια και Διαβατά

Από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 στην περιοχή Νεοχωρούδας τα εργοστάσια Vector, Αφοι Πανίδη ΟΕ, Πηλείδη, Ρήγας, Φάρμα Κουκάκη, Καίσαρης, Σαραλιώτης και το Αντλιοστασίο Διαβατών
Από τις 09:30 μέχρι 11:00 την περιοχή ανάμεσα σε Άθυρα – Κουφάλια τα αρδευτικά Χουρμουζιάδη- Ριζόπουλου & Δομούζου
Από τις 11:00 μέχρι τις 12:30 στην περιοχή Κουφαλίων τα αρδευτικά Ιντζέ, Βάρναλη, Πετκούδη & Πυργίδη- Καραδημητρίου
ΑΠό τις 12:30 μέχρι τις 14:00 στην περιοχή Κουφαλίων το Φ/Β Τσιχήτα και τα αρδευτικά Ιωαννίδη & Γκιτσιούλη