Δήμ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Προχωρά η ανάπλαση πάρκου στη Γαλήνη

Προχωρά από τη διοίκηση του δήμου Ωραιοκάστρου η ανάπλαση πάρκου στη Γαλήνη, καθώς εγκρίθηκε η μελέτη προϋπολογισμού 74.400 ευρώ για την κατασκευή του έργου στην οδό Δημοκρίτου, όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση του τοιχείου εκ σκυροδέματος για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης και πάρκου σκύλων, η αντικατάσταση των υπάρχουσων κρασπεδορείθρων από νέα κρασπεδόρειθρα, η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,80 μ. από υδατοπερατό σκυρόδεμα για μείωση τόσο του κόστους όσο και του ενεργειακού αποτυπώματος, η κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, η κατασκευή περίφραξης με συρματόπλεγμα περιμετρικά της δεύτερης δεξαμενής, ο χρωματισμός του περιμετρικού τοιχείου, η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια και κάδοι)
Η παρούσα ανάθεση ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.