Δήμ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ :  Αιτήσεις για την πρόσβαση κατοίκων σε προγράμματα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

 Αιτήσεις για την πρόσβαση των κατοίκων των «Λευκών Περιοχών» του Δήμου Ωραιοκάστρου σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
👉 Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσβαση των κατοίκων των «Λευκών Περιοχών» σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Έτσι, καλούνται οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου, που έχουν πρόβλημα με το τηλεοπτικό σήμα, να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 15 Μαρτίου 2023.
➡ Οι κάτοικοι του Δήμου Ωραιοκάστρου των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) θα πρέπει είτε να κάνουν οι ίδιοι αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://white-areas.gov.gr/ ή να απευθυνθούν στο ΚΕΠ της περιοχής τους.
👉 «Λευκές περιοχές» στον Δήμο Ωραιοκάστρου έχουν χαρακτηριστεί οι ακόλουθες:
☑ Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας: Μεσαίο, Μονόλοφος, Νέα Φιλαδέλφεια, Πετρωτό
☑ Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας: Μελισσοχώρι.
ℹ Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων λειτουργεί help desk (βοηθός) της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 ως τις 17.00 καλώντας στο τηλέφωνο 215 2157840.
➡ Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε:
– Τους κωδικούς σας taxisnet
– Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
➡ Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε:
– Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας
– Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας.