Δήμ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία για πειραγμένους ταχογράφους

Από την Τροχαία Λητής

Στοχευμένους ελέγχους σε φορτηγά οχήματα και λεωφορεία (αστικά, υπεραστικά, σχολικά), πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 22-02-2023 έως 21-03-2023 από το Τμήμα Τροχαίας Λητής, στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τους ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 4.162 παραβάσεις.
Σημειώνεται ότι μέρος εκ των οχημάτων και συγκεκριμένα οκτώ φορτηγά με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, διαπιστώθηκε να φέρουν μηχανισμούς αλοίωσης ταχογράφου.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση  των πραγματικών ωρών εργασίας των οδηγών, ενώ σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών στα παραπάνω οχήματα εντοπίστηκε η τοποθέτηση πρόσθετης ηλεκτρονικής συνδεσμολογίας, που έδινε τη δυνατότητα στους οδηγούς να επεμβαίνουν στην  καταγραφή των δεδομένων από τον ταχογράφο αναφορικά με τη δραστηριότητά τους (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, ταχύτητα του οχήματος, διανυθέντα χιλιόμετρα).
Αξίζει να αναφερθεί ότι ορισμένες από τις συγκεκριμένες συσκευές όταν τίθενται σε λειτουργία, έχουν ως συνέπεια την απενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας  (κόφτης) του φορτηγού, των συστημάτων υποβοήθησης φρένων του  (abs, retarder, κ.α.), καθώς και τον επηρεασμό επιμέρους συστημάτων, καθιστώντας την κυκλοφορία  του οχήματος επικίνδυνη για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού.
Επιπρόσθετα ένα εξ αυτών είχε απενεργοποιημένο το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης για την επεξεργασία των καυσαερίων, με αποτέλεσμα την εκπομπή βλαβερών ουσιών για το περιβάλλον και την υγεία.
Τα παραπάνω οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν από αστυνομικούς της επιληφθείσας υπηρεσίας σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία  για την αφαίρεση των συσκευών παραποίησης και την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ταχογράφων τους και λοιπών συστημάτων τους.
Επίσης εντοπίστηκαν οχτώ οδηγοί φορτηγών οχημάτων που έκαναν χρήση κάρτας άλλου οδηγού.
Τέλος στους οδηγούς και στις ιδιοκτήτριες εταιρείες ανωτέρω οχημάτων  επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενημερώθηκαν τα Εθνικά Μητρώα Μεταφορικών Επιχειρήσεων δια μέσω των συνδέσμων ERRU (Διεθνές Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων) προς διερεύνηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) για την αποτίμηση επικινδυνότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων .
Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον.