Δήμ. Χαλκηδώνος : Στο «ΦιλόΔημος ΙΙ» η πυροπροστασία των σχολείων Χαλκηδώνος

Την ένταξη έργου που αφορά τη σχολική κοινότητα Χαλκηδώνος  εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» η υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου, ύψους 347.200,00 ευρώ.
Σκοπός του έργου είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού, καθώς και την προστασία των κτιριακών υποδομών ενώ οι δράσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω θωράκιση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον κίνδυνο πυρκαγιάς αφορούν:
l Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας
l Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών
l Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
l Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας