δήμ. Χαλκηδόνος : Την Τρίτη 20/9 δημοτικό συμβούλιο / Οικονομική / Ισολογισμός

Την Τρίτη 20/9 θα πραγματοποιηθεί δημοτικό συμβούλιο με 4 θέματα ημερησίας διάταξης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2022
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
20/9/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ.,
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναμόρφωσης (9ης ) προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022.
2. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ.αρ.666 δημοτικού αγροτεμαχίου
στην Δ.Κ. Βαθυλάκκου.
3. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4483/2017.
4. Λήψη απόφασης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών του Δήμου μας,
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών .
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12760

 

ΠΡ ΟΣΚΛΗΣΗ 27 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 Τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις
20/9/2022 Τρίτη και ώρα 12:00΄μ.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω
θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2022.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον «Εξώδικο συμβιβασμό επί της με αρ. πρωτ.
8839/16-06-2022 αίτησης αποζημίωσης για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις
9/7/2022 λόγω λακκούβας στο οδόστρωμα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χαλκηδόνας
στην επαρχιακή οδό Άδενδρου- Πλατέως».
3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ. αρ.299/Δ31 έκτασης 4.145 τ.μ., γεωργικού
κλήρου, Δημοτικού Σχολείου και του υπ. αρ.300/Δ31 έκτασης 39.855 τ.μ.
Νηπιαγωγείου Ακροποτάμου.
4. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ.1797-9 ακινήτου εμβαδού 6.841 τ.μ.,
στην Κοινότητα Αγχιάλου.
5. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του αρ.378 αγροτεμαχίου, έκτασης 4.125 τ.μ. στην
Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας.
6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1530-βγ δημοτικού ακινήτου εμβαδού
1.500τ.μ., στην Κοινότητα Αγχιάλου.
7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1797-13 δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Αγχιάλου.
8. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του γεωργικού σχολικού κλήρου του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Κουφαλίων, συνολικής έκτασης 30.136,00 τ.μ .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.4555/2018 όπως ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση , που θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του
κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις
20/9/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄,
με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης, έτους 2021, του Δήμου
Χαλκηδόνος.