Δήμ. Χαλκηδόνος : Την Τρίτη δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος

Την Τρίτη 29 / 9/2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό διαμέρισμα Κουφαλίων  θα πραγματοποιηθει δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος με 5 θέματα ημερησίας διάταξης

Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 29/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδού Δ. Σολωμού και Κ. Καραμανλή στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων» Αριθ. Μελ. 49/2017.
2. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου: « Εργασίες οδοποιϊας στην περιοχή επέκτασης Χαλκηδόνας » (αρ.μελ. 29/2016)
3. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα ανταλλαγής εκτάσεων μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ (πρώην εργοστάσιο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ).
4. Λήψη απόφασης για σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου του Δήμου μας.
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.