Δήμ. Χαλκηδόνος : Πρόσληψη… με σύμβαση εργασίας δεκατεσσάρων (14) ατόμων για το Δημοτικού Ωδείου

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2020–2021, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τα αναρτημένα έγγραφα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4_2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ