Δήμ.Χαλκηδόνος : Νέα επιστολή στο Δήμαρχο προκαλεί μεγάλα ερωτήματα …

Πήραμε από τον δημοτικό σύμβουλο Ευσταθιάδη Λουκά επιστολή που έστειλε σήμερα στο δήμαρχο κ. Αναγνωστόπουλο και του ζητά άμεσα διευκρινίσεις και απαντήσεις για τους χειρισμούς του στο θέμα των κερκίδων.
Τα ερωτήματα που βάζει είναι πολύ σοβαρά, δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς για τη στάση του κ. Αναγνωστόπουλου και περιμένουμε από το δήμαρχο να απαντήσει αμέσως.
Διαβάστε παρακάτω τα κύρια σημεία της επιστολής.
Ολόκληρη η επιστολή, στο τέλος.
‘’ Κύριε Δήμαρχε Στα μέσα Αυγούστου 2021 εισηγηθήκατε στην Ο.Ε. την «έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ… για την ωρίμανση του έργου : «Εκπόνηση μελετών για την νομιμοποίηση …… της κατασκευής λυόμενων μεταλλικών κερκίδων…». Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, «το ύψος της συμβατικής δαπάνης προσδιορίζεται σε 15.104,89 €, πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο 18.730,06 € (συν ότι επιπλέον απαιτηθεί)… Όμως όπως προβλέπει η σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί στις 30/08/2018 ( ΑΔΑ 755ΖΩΗ2-9ΓΘ ) μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, οι αναφερόμενες μελέτες τις οποίες εσείς θέλετε τώρα να αναθέσετε στην ΑΝΕΘ, έπρεπε να είχαν ήδη παραδοθεί στο Δήμο μας από την τότε ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και να βρίσκονται σήμερα στα συρτάρια μας.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ κ. Δήμαρχε να δώσετε απαντήσεις για τα εξής :
1ον Γιατί εισηγηθήκατε εσείς πριν λίγους μήνες προς την Ο.Ε. του Δήμου μας την ολική αποπληρωμή προς την ανάδοχο εταιρεία χωρίς να απαιτήσετε προηγουμένως να λάβετε τις παραπάνω μελέτες ;
2ον Γνωρίζατε εσείς προσωπικά, ότι η παράδοση των αναφερόμενων μελετών ήταν συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας;
3ον Γιατί εισηγηθήκατε προς τα μέλη της Ο.Ε. την ανάθεση των ίδιων μελετών σε άλλο φορέα, προτείνοντας ουσιαστικά να πληρωθούν αυτές για δεύτερη φορά;
4ον Οδηγήθηκαν τα μέλη της Ο.Ε. στις 18/8/2021 στη λήψη της σχετικής απόφασης χωρίς να γνωρίζουν τα παραπάνω ;
5ον Πως εξηγείτε την απόφαση του ΔΣ της ΑΝΕΘ η οποία ελήφθη στις 29/7/2021, είκοσι ημέρες πριν εσείς συνεδριάσετε (18/8/2021) για να διατυπώσετε το αίτημα σας προς αυτούς όπου σύμφωνα με την απόφαση αυτή της 29/7 , η ΑΝΕΘ ανταποκρίθηκε θετικά εκ των προτέρων σε ένα μελλοντικό αίτημα που προέκυψε μετά από 3 εβδομάδες;
Κύριε Δήμαρχε θεωρώ ότι οι πράξεις σας και οι χειρισμοί σας στην συγκεκριμένη υπόθεση δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε όλα τα παραπάνω; Σας ζητώ να απαντήσετε δημόσια και τάχιστα στα παραπάνω ερωτήματα.
Επίσης σας ζητώ να προγραμματίσετε ΑΜΕΣΑ σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα αναλυτικά για τις ενέργειές σας στο συγκεκριμένο σοβαρότατο ζήτημα’’.
Ευσταθιάδης Λουκάς : Δημοτικός Σύμβουλος Χαλκηδόνος
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.