Δήμ. Χαλκηδόνος : Διακήρυξη – Προκήρυξη – Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ

3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡ. 1797-6_6ΖΞΥΩΗ2-6ΜΣ

3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-11_6ΙΚΛΩΗ2-7Β8

3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-14_ΩΕΗΦΩΗ2-ΝΔΔ

4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ 1797-11_ΩΕΧΝΩΗ2-ΙΙΘ

4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-6_ΩΘΑΖΩΗ2-ΧΗ6

4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-14_Ω8ΦΛΩΗ2-6Ρ6