Δήμ. Χαλκηδόνος : Ηλεκτρ. Ακίνητα

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Παρατείνεται ως 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί μη χρήσης ακινήτων, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από την ημερομηνία διακοπής και ως την ημερομηνία επανασύνδεσης.

.Ηαίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει στο Δήμο την αίτηση (η Υπηρεσία του Δήμου δεν συμπληρώνει αιτήσεις αλλά μόνο ελέγχει το περιεχόμενο τους),συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπία τα οποία

είναι τα παρακάτω:

Τίτλος οικοπέδου ή Συμβόλαιοιδιοκτησίας (ΓονικήΠαροχή,Αποδοχήκληρονομίας ,ΣυμβόλαιοΑγοράςκλπ) Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάνενοικιάζεταιτοακίνητο) Αντίγραφοοικο δομικής άδειας (καιτακτοποιήσειςαπόμηχανικό) Τοπογραφικόοικοπέδου Ε9ιδιοκτητών Φωτοτυπία ταυτότητας χρήστη ακινήτου Αίτηση από ΔΕΔΔΗΕ ή άλλο πάροχο τελευταίου τριμήνου (για νέα παροχή ή για διακοπή,αντίστοιχα)