Δήμ. Χαλκηδόνος : Ανακοίνωση από την Μητροπολιτική Επιτροπή Ενότητας Θεσσαλονίκης 

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο . της  δραστηριότητας “Μονάδα εκκοκκιστηρίων βάμβακος – σπορελαιουργείου” της εταιρείας “ΑΦΟΙ Ν . ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” που είναι εγκατεστημένη στο 15 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, στη Ν . Αγχίαλο Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 2009370228) .
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων του κοινού ορίζεται η 05-11-2020 .