Δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Πρόταση ψηφίσματος προς το δημοτικό συμβούλιο

Από τους αρχηγούς της Ελάσσονος αντιπολίτευσης Χαλκηδόνος κ.κ Μηντζαρίδη και Μαρκίδη  πήραμε το παρακάτω δελτίο τύπου :
Π  Ρ  Ο  Τ  Α  Σ  Η         Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α  Τ  Ο  Σ
Κουφάλια Θεσσαλονίκης  21/4/2023
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος
Παρακαλούμε να εισάγετε προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/4/2023 το παρακάτω ψήφισμα :
Κατόπιν :
α) της εκ νέου συνεχιζόμενης απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων στερεών υλικών αγνώστου προελεύσεως και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από ιδιωτική εταιρεία στα αγροτεμάχια  892-894 του αγροκτήματος Γέφυρας, στα οποία κατά το παρελθόν έχουν γίνει αμμοληψίες,
β) επειδή σε παλαιότερες αναλύσεις των προαναφερομένων στερεών υλικών που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν ενημερωθήκαμε ποτέ αναλυτικά είτε για τα αποτελέσματά τους, είτε για τις παραμέτρους οι οποίες μετρήθηκαν, είτε για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που εφαρμόστηκαν,
γ) επειδή (για λόγους διαφάνειας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας) δεν κλήθηκαν να είναι παρόντες κατά τη δειγματοληψία αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή εκπρόσωποι της Τεχνικής Υπηρεσίας,
δ) επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία στη Γέφυρα και τους κατοίκους της για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αυτής ρίψης, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των κατοίκων
ε) επειδή η ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας αλλά και άλλα χωριά του Δήμου μας έχουν υποστεί κατά το παρελθόν περιβαλλοντικές αλλοιώσεις,
στ) επειδή οι εκπρόσωποι της εταιρείας στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη δειγματοληψία για να γίνουν αναλύσεις από άλλους πιστοποιημένους φορείς εκτός της Περιφέρειας,
για όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε ως δημοτικοί σύμβουλοι ότι πρέπει να γίνουν άμεσα και προς το συμφέρον των δημοτών τα εξής:
Ο Δήμος Χαλκηδόνος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι ενδεδειγμένες και απαιτούμενες δειγματοληψίες και αναλύσεις σε δείγματα στερεών υλικών που αποτέθηκαν κατά το παρελθόν και πρόσφατα, στα αγροτεμάχια 892-894 του αγροκτήματος Γέφυρας.
Για την πληρέστερη διαφάνεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία, θεωρούμε ότι:
α) στη διαδικασία της δειγματοληψίας και των αναλύσεων (αν χρειάζεται και με έξοδα του Δήμου), θα πρέπει να οριστεί από το Δήμο εξειδικευμένος χημικός μηχανικός ο οποίος και θα εποπτεύσει τη διαδικασία,
β) θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις και από ιδιωτικά – πιστοποιημένα επιστημονικά εργαστήρια, από το Γενικό Χημείο του κράτους, και από το Εργαστήριο Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
γ) θα πρέπει να διασφαλιστεί η λήψη των δειγμάτων από διάφορα σημεία διασποράς και σε ικανό βάθος 6-8 μέτρων στο οποίο έχει  γίνει η ρίψη, και τέλος
δ) θα πρέπει να ειδοποιηθούν και να είναι παρόντες κατά τη διαδικασία λήψης των δειγμάτων και αιρετοί εκπρόσωποί του Δήμου.  
Τέλος, και με βάση τις απαιτήσεις της τοπικής μας κοινωνίας, πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη ώρα προκειμένου με επίσημη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να εναντιωθούμε ως Δήμος Χαλκηδόνος σε κάθε ρίψη στερεών και υγρών αποβλήτων στο Δήμο μας.  
Επίσης θεωρούμε ότι στη συνεδρίαση του Μαϊου, θα πρέπει να έρθει προς ψήφιση ένα Πρωτόκολλο Ενεργειών του Δήμου, το οποίο θα ακολουθείται κάθε φορά που θα γίνονται στις Κοινότητες μας, ρίψεις στερεών ή υγρών υλικών αγνώστου προελεύσεως και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι αρχηγοί δημοτικών παρατάξεων
Μηντζαρίδης Μηνάς        Μαρκίδης Παναγιώτης