Δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Μειώθηκε κατά 3. 480 πολίτες ο δήμος / Πρώτος σε πληθυσμό ο πρώην δήμος Αγ. Αθανασίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα από την απογραφή του 2021 στο δήμο Χαλκηδόνος
Πρώτη δημοτική ενότητα σε πληθυσμό είναι ο πρώην δήμος Αγ. Αθανασίου με 14 683 πληθυσμό
Δεύτερη ενότητα είναι ο πρώην δήμο Κουφαλίων με πληθυσμό 10 495
Και Τρίτη με μικρή διαφορά από τα Κουφάλια ο πρώην δήμος Χαλκηδόνας με 8 332
Ο γενικός πληθυσμός του ενιαίου δήμου Χαλκηδόνος ανέρχεται σε 33 0510 χιλ.
Τέλος ο δήμος μειώθηκε κατά 3. 480 πολίτες   από την προηγούμενη απογράφη
Αναλυτικά ο ποιο κάτω πίνακας :