Δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Χαλκηδόνος

Εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος, η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τη σύσταση «Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Χαλκηδόνος ΣΥΝ.Π.Ε.», με στόχο την εξεύρεση τρόπων για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών μέσα από τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει κάλυψη του ενεργειακού κόστους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής, αλλά και στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και ευπαθών δημοτών.
Με τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας ο Δήμος Χαλκηδόνος επιτυγχάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια συμμετοχής των τοπικών αρχών στην ενεργειακή μετάβαση του δήμου με τη χρήση πηγών καθαρής ενέργειας.
Τονίζεται ότι η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διάχυση του πνεύματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν.
Στα ιδρυτικά μέλη της «Ενεργειακής Κοινότητας Χαλκηδόνος ΣΥΝ.Π.Ε.» εκτός από τον Δήμο Χαλκηδόνος μετέχουν επίσης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), οι Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλκηδόνος «Ο.Κ.Π.Α.Δ.Χ.», οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Χαλκηδόνος, Αγίου Αθανασίου, Μικρού Μοναστηρίου και η Τοπική Ομάδα Άρδευσης Αγχιάλου.
Σύμφωνα με το καταστατικό σκοπός της Ενεργειακής Κοινότητας είναι μεταξύ άλλων:
α) η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ενέργειας,
β) η διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας,
γ) η προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης,
δ) η προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα κ.α.
Επιπλέον μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις όπως:
  • Ένταξη σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή κοινοτικούς πόρους.
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
  • Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.