Δήμ. ΛΑΓΚΑΔΑ : 72 σχολικές καθαρίστριες στο δήμο Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Λαγκαδά.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τις 08/08/2023 έως 21/08/2023.
Η κατάταξη των ενδιαφερομένων γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία).

Περισσότερα εδώ