Δήμ. ΛΑΓΚΑΔΑ : Συνέλευση του Συλλόγου Επαγγελματιών Δήμου Λαγκαδά

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επαγγελματιών του Δήμου Λαγκαδά στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά, την Κυριακή στις 2/4/23 και ώρα 7.00 το απόγευμα με παρουσία του 50% των μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση ορίζεται για την Τετάρτη 5/4/23 με υποχρεωτική την παρουσία του 1/4 των μελών.
Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση ορίζεται για Κυριακή 9/4/23 και ώρα 19.00, όπου η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε αριθμό μελών παρευρίσκεται.
Θέματα:
Απολογισμός πεπραγμένων
Τροποποίηση καταστατικού
Επιβράβευση εθελοντισμού