Δήμ. ΛΑΓΚΑΔΑ : Πρόσκληση του Δήμου για συμμετοχή δικαιούχων στο στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη»

Πρόσκληση του Δήμου Λαγκαδά για συμμετοχή δικαιούχων στο στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη»🏠
➡️Ο Δήμος Λαγκαδά καλεί άτομα ηλικίας 25 έως 39 ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Λαγκαδά, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα στεγαστικής Συνδρομής «Κάλυψη».
➡️Ο αιτών μπορεί να είναι ο δικαιούχος της αίτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο/η σύζυγος αυτού (ή μέλος συμφώνου συμβίωσης) ή φιλοξενούμενο μέλος νοικοκυριού του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που επιθυμεί να διαμείνει σε νέα κατοικία. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα μέλη του νοικοκυριού που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κάλυψη, ήτοι το σύνολο των μελών που θα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος.
➡️Ο αιτών και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού εντάσσονται στο Πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
✔️ Δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.
✔️ Η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο Λαγκαδά
➡️Αναλυτικά τα κριτήρια εδώ