Δήμ. ΛΑΓΚΑΔΑ : Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαγκαδά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαγκαδά με καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων) για το σχολικό έτος 2023-2024
➡️Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν για την πραγματοποίηση των αιτήσεών τους να απευθύνονται στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
❗Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι γονείς να αιτηθούν την εγγραφή του παιδιού τους είναι να έχουν κλείσει τα 2,5 έτη.
➡️Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι δεσμευτική και ότι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς αναμένεται η Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη Δράση «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ).
➡️Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να είναι σε αναμονή της Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω ΕΣΠΑ και σε περίπτωση απόρριψής θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την εγγραφή του παιδιού το μέσω Δήμου και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
➡️Επίσης η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αφορά όχι μόνο στους Παιδικούς Σταθμούς (εγγραφή νηπίων από 2,5 ετών έως την υποχρεωτική εκπαίδευση), αλλά και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εγγραφή βρεφών από 18 μηνών έως 2,5 ετών) καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, όπου εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως εργαστήρια χειροτεχνίας, κοσμήματος, πηλού, γυμναστική, παραδοσιακούς χορούς, μουσική, ενασχόληση με Η/Υ, παιδαγωγικό παιχνίδι, ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλίο κ.ά.
➡️Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω Δήμου με καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων) είναι τα παρακάτω:
✔️ Βεβαίωση από Παιδίατρο ότι το παιδί έχει κάνει όλα τα απαιτούμενα για την ηλικία του εμβόλια και ότι βεβαιώνει για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
✔️ Φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού.
✔️ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μεταφρασμένο για αλλοδαπούς).
✔️ Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος οικονομικού έτους.
✔️ Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και των δύο γονέων.
✔️ Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση που επιθυμούν ολοήμερο.
✔️ Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ σε ισχύ.
✔️ Δικαιολογητικά που αφορούν ειδικές περιπτώσεις:
Διαζευκτήριο – Απόφαση Δικαστηρίου για ανάθεση επιμέλειας παιδιού.
✔️ Άδεια Διαμονής για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
✔️ Υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό.
✔️ Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
❗Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης παιδιάτρου, όπου βεβαιώνει την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια για την ηλικία του, καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού, τόσο για τις εγγραφές μέσω Δήμου σε Παιδικούς Σταθμούς, όσο και για τις εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π.
ℹ️📞Για οποιαδήποτε πληροφορία οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά και στο τηλέφωνο 23940 20843 (εσωτ. 7).