Δήμ. Λαγκαδά : Πρόγραμμα Αγιασμών στις σχολικές μονάδες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων

Πρόγραμμα Αγιασμών στις σχολικές μονάδες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά
Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει το πρόγραμμα αγιασμών στις σχολικές μονάδες όλων των δημοτικών ενοτήτων τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Αναλυτικά:
📍Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγείο Ανάληψης 09.30
Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 09.00
1ο Νηπιαγωγείο Καβαλαρίου 09.00
2ο Νηπιαγωγείο Καβαλαρίου 09.00
Νηπιαγωγείο Κολχικού 09.45
1ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά 09:00
2ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά 10:00
3ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά 09:00
4ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά 10:00
1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών 10:00
2ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών 10:15
Νηπιαγωγείο Περιβολακίου 09.30
Νηπιαγωγείο Χρυσαυγής 09.00
Δημοτικά
Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 09:00
Δημοτικό Σχολείο Καβαλαρίου 09:30
Δημοτικό Σχολείο Κολχικού 09:00
1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά 09:00
2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά 10:00
3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά 09:00
Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών 09:00
Δημοτικό Σχολείο Περιβολακίου 09:00
Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής 09:30
Γυμνάσια
1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά 09:15
2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά 09:30
3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά ( Κολχικό) 09:30
4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά ( Λαγυνά) 11:00
Λύκεια
Γενικό Λύκειο Λαγκαδά 9:30
ΣΔΕ Λαγκαδά 17:00
ΙΕΚ Λαγκαδά 10:30
ΕΠΑΛ Λαγκαδά 10:30
📍Δημοτική Ενότητα Ασσήρου
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγείο Ασσήρου 09.00
Νηπιαγωγείο Κριθιάς 09.30
Δημοτικά
Δημοτικό Σχολείο Ασσήρου 10:30
Δημοτικό Σχολείο Κριθιάς 09:30
Γυμνάσια
Γυμνάσιο Ασσήρου 09:45
Λύκεια
Γενικό Λύκειο Ασσήρου 09:45
📍Δημοτική Ενότητα Κορώνειας
Δημοτικά
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου 09:00
Δημοτικό Σχολείο Γερακαρούς 09:00
Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων 10:00
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου 09.00
Νηπιαγωγείο Βασιλουδίου 09.00
Νηπιαγωγείο Γερακαρούς 09.00
Νηπιαγωγείο Λαγκαδικίων 10.00
Γυμνάσια
Γυμνάσιο Κορώνειας(Λαγκαδίκια) 09:00
Λύκεια
Γενικό Λύκειο Κορώνειας(Λαγκαδίκια) 09:00
📍Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγείο Ζαγκλιβερίου 09.30
Δημοτικά
Δημοτικό Σχολείο Ζαγκλιβερίου 09:30
Γυμνάσια
Γυμνάσιο Καλινδοίων (Ζαγκλιβέρι) 09:00
Λύκεια
Γενικό Λύκειο Καλινδοίων (Ζαγκλιβέρι) 09:00
📍Δημοτική Ενότητα Σοχού
Νηπιαγωγεία
Νηπιαγωγείο Ασκού 09.00
Νηπιαγωγείο Κρυονερίου 09.00
1ο Νηπιαγωγείο Σοχού 10.15
2ο Νηπιαγωγείο Σοχού 09.15
Δημοτικά
Δημοτικό Σχολείο Ασκού 09:00
Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου 09:00
Δημοτικό Σχολείο Σοχού 10:00
Γυμνάσια
Γυμνάσιο Σοχού 09:30
Λύκεια
Γενικό Λύκειο Σοχού 09:45
📍Δημοτική Ενότητα Λαχανά
Νηπιαγωγείο Ξυλόπολης 09.00
Δημοτικό Σχολείο Ξυλόπολης 09:00
Γυμνάσιο Λαχανά ( Ξυλόπολη) 09:00
📍Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου
Νηπιαγωγείο Όσσας 09.00
Δημοτικό Σχολείο Όσσας 09:00
Ειδικό Σχολείο Λοφίσκου 09.00