Δήμ. Λαγκαδά : Κατάθεση γνωμοδότησης Δήμου Λαγκαδά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη ΜΕΑ Δυτικού Τομέα

ΤΗΣ :  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Λαγκαδάς : Γραφείο Τύπου

Κατατέθηκε στις 28/12/2020 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ, η γνωμοδότηση του Δήμου Λαγκαδά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Για το μεγάλο και σοβαρό αυτό έργο, το οποίο αφορά τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξης της περιοχής, όπως και το μέλλον των κατοίκων του δήμου Λαγκαδά, ζητήθηκε η υποστήριξη της γνωμοδότησης από ειδικούς επιστήμονες. Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά ανατέθηκε σύνταξη τεχνικής έκθεσης σε επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ομάδα έργου αποτελούνταν από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Δημοσθένη Σαρηγιάννη, τον, Καθηγητή (σε σύνταξη) Περιβαλλοντικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Κωνσταντίνο Φυτιάνο και άλλους συνεργάτες με ειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στην τεχνική έκθεση εντοπίζονται τα προβλήματα που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΠΚΜ, ξεκινώντας από τη χωροθέτησή της και τις συνέπειές της για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, μέχρι τον τρόπο λειτουργίας της Μ.Ε.Α.

Πιο συγκεκριμένα, στην τεχνική έκθεση παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση τόσο για τη χωροθέτηση του έργου, τη συμβατότητα του με τις

θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής, τη δυναμικότητα και το συνολικό μέγεθος του έργου, του προτεινόμενου τρόπου επεξεργασίας της ΜΕΑ, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις εναλλακτικές λύσεις και σενάρια όπως αυτές παρουσιάζονται στην σχετική Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά και δεν συμπεριλαμβάνονται στη ΜΠΕ