Δήμ. Λαγκαδά : Έκτακτα μέτρα προστασίας …

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 (ΦΕΚ 4829/Β/02-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
και κατόπιν εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού σε δημοτικές υπηρεσίες, η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο Λαγκαδά θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.