Δήμ. ΘΕΡΜΗΣ : Άτοκη ρύθμιση οφειλών με διαγραφή προσαυξήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
Άτοκη ρύθμιση οφειλών με διαγραφή προσαυξήσεων εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Θέρμης.Από τον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για το δοσολόγιο, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310460530.