Δήμ. Θέρμης : Συνεργασία της έρευνας με το επιχειρηματικό περιβάλλον και την κοινωνία

Την αμοιβαία πρόθεση να συνεργαστούν με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με το επιχειρηματικό περιβάλλον και την κοινωνία καθώς και τη συνέργεια στο πλαίσιο ερευνητικών και λοιπών αμοιβαία επωφελών δραστηριοτήτων έδειξαν με υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ο Δήμος Θέρμης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Στο πλαίσιο σχετικής συνάντησης την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020  στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στα ειδικότερα πεδία συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα σύνδεσης της έρευνας με την τοπική κοινωνία, τον κοινό σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, τη δικτύωση και προβολή των δύο φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ημερίδων εργασίας και συνεδρίων  σε θέματα καινοτομίας, ανάπτυξης, εξωστρέφειας, επιχειρηματικότητας καθώς άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Θέρμης και το ΕΚΕΤΑ, όπως: ενέργεια, περιβάλλον, πληροφορική, υγεία, μεταφορές.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη ενίσχυσης τέτοιων πρωτοβουλιών, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας επισημοποιεί και επεκτείνει την ήδη στενή συνεργασία του ΕΚΕΤΑ με το Δήμο Θέρμης, ο οποίος προσφέρει το φιλόξενο περιβάλλον του στο ΕΚΕΤΑ τα τελευταία 35 χρόνια.  Μαζί αντιμετωπίζουμε τις σύνθετες προκλήσεις της εποχής, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και συνδιαμορφώνουμε πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δήμου Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος  επεσήμανε οτι: «είναι πολύ σημαντικό για το δήμο μας και την περιοχή μας, να φιλοξενεί καινοτόμους επιστημονικούς φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ. Από τις συζητήσεις τις οποίες κάναμε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έδαφος συνεργασίας καθώς διαθέτουμε κοινά οράματα και στόχους όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της περιοχής».

Μνημόνιο ΕΚΕΤΑ - Δήμου Θέρμης για τη διασύνδεση έρευνας και επιχειρήσεων

 

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δήμου Θέρμης και Ε.Κ.Ε.Τ.Α – Δήμος  Θέρμης