δήμ. ΔΕΛΤΑ : Τμήματα για εκμάθηση σκάκι διοργανώνει ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός

Δηλώσεις συμμετοχής

Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα – ΚΠΟΔΔ μαζί με τις δημοτικές βιβλιοθήκες και τις σκακιστικές ακαδημίες Ιωνίας Θεσσαλονίκης και Δέλτα Αξιού, ανακοινώνουν την δημιουργία τμημάτων εκμάθησης σκάκι που θα λειτουργούν μια φορά την εβδομάδα.

Δηλώσεις συμμετοχών:

chess.ionias.thess@gmail.com

deltaaxiouchess@gmail.com