Δήμ. Δελτα : Συνεχίζουμε Όλοι Μαζί τον Αγώνα ..

Πετύχαμε την Πρώτη Νίκη, ολοκληρώθηκε η Συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή μου, η οποία απέσυρε την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και θα αποστείλει αρνητική, για τις δυο μονάδες αποτέφρωσης υγειονομικού υλικού!!!

Οι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι τεκμηριωμένες θέσεις μας, και Πάνω από Όλα η καθολική, ομόθυμη και ομόψυχη στήριξη φορέων και πολιτών έφερε τη πρώτη θετική απόφαση !!!!