Δήμ. ΔΕΛΤΑ : Ο Δήμος συντηρεί τους φωτεινούς σηματοδότες

Τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δέλτα για το 2023 με την ενσωμάτωση του έργου για τη συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο του Δήμου, προϋπολογισμού 37.200 ευρώ.
Παράλληλα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα η προσαρμογή τριών μελετών ως προς τον συντελεστή κανονισμού προ εκτιμώμενων αμοιβών μελετών που αλλάζει κάθε Μάρτιο ( ΤΚ ) που αφορούν στη μελέτη για την ανέγερση του νέου ΕΠΑΛ Χαλάστρας στη μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακή μελέτη σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Δέλτα (Πρ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας  σχολικών μονάδων Δήμου Δέλτα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).