Δήμ. ΔΕΛΤΑ : Ο δήμος Δέλτα διεκδικεί έκταση 24 στρεμμάτων από την ΕΤΑΔ

Την παραχώρηση χρήσης έκτασης 24 στρεμμάτων εντός της παλιάς Κοίτης Αξιού, στα όρια του οικισμού Ανατολικού διεκδικεί από την ΕΤΑΔ η διοίκηση του δήμου Δέλτα.
Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή διεκδικεί τη μίσθωση της έκτασης γνωστή ως «Ακαδημία Αξιού Ανατολικού» που αποτελεί ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου που τον επισκέπτονται σχολεία, νέοι και οικογένειες απ΄ όλη την περιοχή.
Οι εγκαταστάσεις αναψυχής και υπαίθριας άθλησης, δηλαδή οι παιδικές χαρές και οι αθλητικοί χώροι, χρήζουν αναβάθμισης και συντήρησης και για το λόγο αυτό η εκμίσθωση από την ΕΤΑΔ στον Δήμο είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Η «Ακαδημία Αξιού Ανατολικού», αποτελεί χώρο μεγάλης σημασίας για την περιοχή καθώς διεξάγονται αθλητικές δραστηριότητες από συλλόγους και ομάδες της περιοχής.
Ο δήμαρχος Δέλτα μάλιστα πρότεινε η μίσθωση που θα διεκδικηθεί να είναι μακροχρόνια με δυνατότητα παράτασης.