Δήμ. ΒΟΛΒΗΣ : Επίσκεψη στον δήμο Βόλβης απο τον Γενικό Πρόξενο της Βουλγαρίας κ. Anton Markov.

Υποδεχθήκαμε στον δήμο Βόλβης τον Γενικό Πρόξενο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη κ. Anton Markov.
Συζητήσαμε τις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και του τουρισμού.
Ο δήμος Βόλβης έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με δήμους της γειτονικής χώρας, ενώ φιλοξενεί χιλιάδες Βούλγαρους τουρίστες καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.