Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Την τρίτη θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) οργανώνει αύριο (Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020), στη 1.00 το μεσημέρι, ο δήμος Ωραιοκάστρου. Στο πλαίσιο των συστάσεων αναφορικά με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.
Ο δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, στο πλαίσιο του οποίου επιχειρεί να προδιαγράψει το σύνολο των μελλοντικών παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν στο Ωραιόκαστρο στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων για έναν δήμο προσβάσιμο, φιλικό και βιώσιμο