Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί ο τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης της ΣΟΧ 2/2020 (Α.Π. 13956/20.08.2020) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν την Τετάρτη, 09.09.2020, από τις 09.00 ως τις 13.00 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Φωτοτυπία Ταυτότητας, Έγγραφο που να αποδεικνύει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΙΚΑ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης), ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της πρόσληψης και της τοποθέτησής τους στις σχολικές δομές.
Στο σύνδεσμο που ακολουθεί και έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2020 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13956/20-8-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ