Δήμος Χαλκηδόνος : Την Παρασκευή 13.11 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 13.11.2020 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Χαλκηδόνος με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξή της

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "8. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προυπολογισμού 2020- 9η αναμόρφωση 2020) Λήψη απόφασης για την νομική εκπροσώπηση Δημάρχου. 10. Λήψη απόφασης για την νομική εκπροσώπηση Αντιδημάρχου. 11. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού ροσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2020 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 12. Έγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού του oKnax (3") 13. Λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης χορηγίας, με το TAP για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας. o ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ"