Δήμος Χαλκηδόνος : Πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ /Δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας

Δήμος Χαλκηδόνος : Πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ /Δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και κείμενο