Δήμος Χαλκηδόνος : Πέρασε… η αναμόρφωση προϋπολογισμού στην οικονομική υπηρεσία …

Πέρασε στην συνεδρίαση της οικονομικής υπηρεσίας η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος Ακόμη εκκρίθηκε η αγορά νέων κάδων σκουπιδιών καθώς και η αγορά νέων χορτοκοπτικών μηχανημάτων

Αποτέλεσμα εικόνας για καδοι σκουπιδιων