Δήμος Χαλκηδόνος: Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα, η οποία, με τους καθημερινούς της αγώνες, πέτυχε πολλά για το ρόλο της στην κοινωνία, την οικογένεια, την οικονομία, την πολιτική. Η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας όμως για να έχει πραγματικό και ουσιαστικό νόημα θα πρέπει να μας προβληματίζει καθημερινά και όχι μόνο μία φορά το χρόνο. Η 8η Μαρτίου πρέπει να αποτελέσει την αφορμή της ανάδειξης όλων των στοιχείων, που συνθέτουν τη γυναικεία παρουσία, σε ρόλο πρωταγωνιστικό, όπως της ΑΞΙΖΕΙ.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ