Δήμος Χαλκηδόνος : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Λόγω των αδειών των εορτάσιμων ημερών αλλά και λόγω εκτάκτου προβλήματος υγείας ενός οδηγού του απορριμματοφόρου μας, θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα προβλήματα στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων.
Παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν την αναγκαία διαχείριση, κρατώντας για λίγες ημέρες τα ανακυκλώσιμα στο σπίτι.