Δήμος Χαλκηδόνος : Δόθηκε παράταση των αιτήσεων του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε

Η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. ανακοίνωσε τις κάτωθι ημερομηνίες παράτασης στο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση (πρώην πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ)» για την περίοδο 2022-2023:
🔴Υποβολή Αιτήσεων έως 17/08/2022
🔴Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 22/08/2022
🔴Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 23/08/2022 – 25/08/2022
🔴Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 29/08/2022
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.grLINK )