Δήμος Χαλκηδόνος : Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας – Εορτασμός του Αγίου Τρύφωνα

Δήμος Χαλκηδόνος : Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας – Εορτασμός του Αγίου Τρύφωνα