Δήμος Χαλκηδόνος : Για πρώτη φορά στα χρονικά του δήμου ο δήμαρχος ακύρωσε δυο αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου !

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Για πρώτη φορά στα χρονικά του δήμου μας δήμαρχος ακύρωσε δυο αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου
Αλλά ας πάρουμε τα πράματα με την σειρά των γεγονότων :
Έντονο παρασκήνιο μαθαίνω ότι υπάρχει σχετικά με την ακύρωση των αποφάσεων που πήρε το δημοτικό συμβούλιο την προηγούμενη  εβδομάδα
Ενώ οι αποφάσεις ψηφίστηκαν με 21 θετικές ψήφους στους 33 συμβούλους ,  έρχεται  ο δήμαρχος και «καλύπτεται» πίσω από μια νομική διάταξη και δεν της εφαρμόζει
Αποτέλεσμα να δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Το ερώτημα είναι …αφού ισχυρίζεται  ότι νομικά αυτός ήτανε υπεύθυνος για αυτές της αποφάσεις γιατί δεν το είπε από πριν και άφησε να έρθουν τα  θέματα στο δημοτικό συμβούλιο να  ψηφισθούν και μετά να τις ακυρώσει ;
Τα συμπεράσματα δικά σας…

 

Για μια ποιο πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών μας δημοσιεύουμε τις δυο αποφάσεις

 

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της 49/2020 ΑΔΣ».

Αναφορικά με την υλοποίηση της ΑΔΣ περί διεύρυνσης του Σ.Τ.Ο., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Με την 49/2020 ΑΔΣ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διεύρυνση της συγκρότησης του Σ.Τ.Ο. με προσθήκη νέων μελών στα ήδη ορισθέντα μέλη με την 5/2020 Απόφαση Δημάρχου.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η συγκρότηση του Σ.Τ.Ο να ερείδεται σε δύο διοικητικές πράξεις, όμως ο Νόμος σαφώς ορίζει ότι αρμόδιο όργανο συγκρότησης του Σ.Τ.Ο. είναι αποκλειστικά ο Δήμαρχος.
Αυτό σημαίνει ότι η ΑΔΣ 49/2020 εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο, πράγμα που την καθιστά μη σύννομη, άρα χρήζει ανάκλησης.
Η ανάκληση γίνεται είτε από το ίδιο όργανο που την εξέδωσε  είτε από το όργανο που είναι αρμόδιο (σύμφωνα με το αρθ. 21 του ΚΔΔ).
Ενόψει, δε, της πρόσφατης τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και της εξ αυτού σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης από το νόμο συγκρότησης Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. με τα μέλη που ορίζονται πλέον από το άρθρο 15 του ν. 4662/2020, ο Δήμαρχος θα προβεί στην έκδοση νέας πράξης συγκρότησης του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ορίζοντας τα μέλη αυτού σύμφωνα με το νόμο. Η απόφαση, δε, αυτή θα λογίζεται εκ του περιεχομένου της και ως ανακλητική των προγενέστερων αποφάσεων (ΔΣ και Δημάρχου) περί συγκρότησης του οργάνου, καθώς για την νομιμότητα της ανάκλησης των προγενεστέρων περί συγκρότησης πράξεων δεν απαιτείται ούτε πανηγυρική δήλωση ούτε αυτοτελής πράξη ανάκλησης.

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της 53/2020 ΑΔΣ ».

Αναφορικά με την 53/2020 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για προμήθεια τουλάχιστον μίας σκηνής στρατιωτικού τύπου για το Κ.Υ. Κουφαλίων, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση της Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης (απαραίτητη δημοσιονομική δέσμευση), σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2020 διότι εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 203 του Ν. 4555/2018 από 19-07-2018 αρμόδιος διατάκτης στους ΟΤΑ α΄ βαθμού που αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων είναι αποκλειστικά και μόνο ο Δήμαρχος.
Άρα δεν είναι δυνατή η υλοποίηση της εν λόγω ΑΔΣ.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ :  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ …  η μικρή έκπτωση στην προμήθεια για τον βιολογικό των Κουφαλίων  !