Δήμος Χαλκηδόνος : ΑΣΕΠ-Δύο άτομα στο δήμο Χαλκηδόνος !

Αιτήσεις έως 20 Δεκεμβρίου

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.
Ζητούνται:
  • ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού (1 θέση)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 θέση)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαφάνειας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.
Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.
Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ : https://workenter.gr/sites/default/files/dimos_xalkidonas.pdf