Δήμος Χαλκηδόνος : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Ταχυδρομείο Χαλκηδόνας

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 το Ταχυδρομείο Χαλκηδόνας θα λειτουργεί στον χώρο του ΚΑΠΗ Χαλκηδόνας (Αρτέμιδος 1). Η λειτουργία στον εν λόγω χώρο θα είναι προσωρινή και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη μεταστέγασή του.