Δήμος Χαλκηδόνος : Ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας

Ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας προς τις επιχειρήσεις εστίασης του Δήμου Χαλκηδόνος
Με αφορμή το άνοιγμα της εστίασης:
📌παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων εστίασης του Δήμου μας, να κλείνουν καλά τις σακούλες πριν την απόρριψή τους στον κάδο απορριμμάτων για την αποφυγή διασκορπισμού των απορριμμάτων εκτός κάδου.
📌σε περίπτωση που ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος, παρακαλούνται να μεταφέρουν τις σακούλες στον πλησιέστερο διαθέσιμο κάδο απορριμμάτων.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία