Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Το πρόγραμμα Αγιασμού Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης