Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Το πρόγραμμα Αγιασμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Αγιασμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Αγιασμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης