Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή – Τα θέματα

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ο.Ε.

(Άρθρα 72, 74 & 75 του Ν.3852/2010)

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 17-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω λήψης εκτάκτων μέτρων για την προστασία του Κορωνοϊου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’αριθ. 55.905/29-7-2019 ΚΥΑ για την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020» (2η αναμόρφωση 2020).
  2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα της Ν.Μεσήμβριας για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και κατακύρωση αποτελέσματος.
  3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και κατακύρωση αποτελέσματος.
  4. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ Μ.Μοναστηρίου (οικισμοί Μ.Μοναστηρίου και Λουδία).
  5. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
  6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ. Βαθυλάκκου.
  7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ Κουφαλίων στα πλαίσια της “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2020.
  8. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Δ.Κ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, για την θρησκευτική πανήγυρη του Αγ. Πνεύματος – ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2020.
  9. Έγκριση 3ου Πρακτικού ¨Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου, κατασκευής του έργου:  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», προϋπολογισμού 230.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με αρ. Μελέτης 97/2018. (α/α διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 85884.
  10. Έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2019 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου βάσει της υπ΄αριθμ. 239/2019 απόφαση Δ.Σ.

11.   Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2020 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.12.   Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2020 ανταποδοτικού χαρακτήρα.