Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Στόχος… η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής

Η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της μεγάλης νησίδας του Αξιού βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε ο Δήμος Χαλκηδόνος με το Φορέα Διαχείρισης “Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα”.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάσθηκαν τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής και μια πρόταση ενός δικτύου δυνητικών διαδρομών και ήπιων επεμβάσεων με στόχο τη δημιουργία ενός τοπόσημου και την αναγνώριση του Δήμου Χαλκηδόνος ως Φορέα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχή
“Η πρόταση μας ενός δικτύου δυνητικών διαδρομών και ήπιων επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της μεγάλης νησίδας του Αξιού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Δήμου μας για τη βελτίωση και την ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους και τη διασύνδεσή τους με σημεία αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος”, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος τονίζοντας ότι “επιθυμία μας είναι να αποτελέσουν μία ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της ημερήσιας επίσκεψης στην περιοχή και τη συνακόλουθη τόνωση της τουριστικής και εν γένει οικονομικής δραστηριότητας”.
“Εκτιμώ ότι η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης “Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα” είναι κρίσιμη και ουσιαστική για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της “Νησίδας του Αξιού”, με στόχο την απόκτηση ωριμότητας και τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων επιλέξιμων προς χρηματοδότηση από προγράμματα ανάπτυξης”, κατέληξε