Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Παράκλησή να τηρούνται όλες οι εντολές

Κατόπιν των μέτρων πρόληψης που έχουν ληφθεί από το Δήμο Χαλκηδόνος, σας εφιστούμε την προσοχή για την πιστή τήρηση τους, σε ότι αφορά την πλήρη απαγόρευση λειτουργίας αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
Όσοι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα, θα υφίστανται τις συνέπειες του Νόμου και θα τους αφαιρείται η άδεια χρήσης του χώρου.