Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Οριστικοί πίνακες κατάταξης Σχολικών Καθαριστριών

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Σχολικών Καθαριστριών και συνοπτικος κατάλογος δικαιολογητικών

6ΙΔΑΩΗ2-4ΛΧ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ